CONSTACK CO.,LTD.
926/309 Rama2 Road A.Muang Samutsakorn
Section sales Tel +66(034)810730
Fax +66(034)818202
Mobile 086-6693254, 083-1974946
082-0246679 , 088-0435596
ผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้า,ชั้นวางพาเลท,ชั้นลอย,ชั้นวางผลิตภัณฑ์
(RACKING SYSTEM) ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร โกดังสินค้าน๊อคดาวว์
รั้วกั้นพื้นที่ บันได พาเลทพลาสติก งานโลหะสั่งทำทุกประเภท
งานบริการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แก้ไข ชั้นวางเก่าที่ขาดการดูแล
รับปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-รื้อย้าย

     
     

เงื่อนไขการรับประกัน และ การบริการหลังการขาย

  • การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือได้รับ PO จากทางลูกค้า
  • สินค้า อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี
  • บริษัท ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดความผิดพลาดจากมาตราฐานการผลิต
  • บริษัท มีบริการหลังการขาย รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจเช็ค ในลักษณะงานโครงการ เป็นระยะเวลา1ปี ปีละ2ครั้ง
  • บริษัท คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • บริษัท เน้นหลักการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทางด้านการจำหน่ายและให้บริการเป็นสำคัญ

MAINTENACE & SERVICE : งานบริการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แก้ไข ชั้นวางเก่าที่ขาดการดูแล
รับปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-รื้อย้าย