CONSTACK CO.,LTD.
926/309 Rama2 Road A.Muang Samutsakorn
Section sales Tel +66(034)810730
Fax +66(034)818202
Mobile 086-6693254, 083-1974946
082-0246679 , 088-0435596
ผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้า,ชั้นวางพาเลท,ชั้นลอย,ชั้นวางผลิตภัณฑ์
(RACKING SYSTEM) ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร โกดังสินค้าน๊อคดาวว์
รั้วกั้นพื้นที่ บันได พาเลทพลาสติก งานโลหะสั่งทำทุกประเภท
งานบริการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แก้ไข ชั้นวางเก่าที่ขาดการดูแล
รับปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-รื้อย้าย

 
 
   

                  

                                  เป็นชั้นวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ แม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือชิ้นงานเหล็กตันมีความสะดวกต่อการ หยิบจับชิ้นงาน แผ่นชั้นสามารถเลื่อน เข้า-ออกได้เมื่อต้องการขนถ่ายย้ายสิ่ง ของ นอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยสูง

                                  เมื่อมีการขนถ่ายย้ายสิ่งของชั้นใดชั้นหนึ่งส่วนชั้นที่เหลือ สามารถที่จะล็อคป้อง กันมิให้ไหลออกมาได้ (ชั้นวางลักษณะนี้เหมาะกับการใช้รอกหรือเครนในการยก เข้าออก)

 

Home